Avloppssäsongen är här

28 mar 2016

Det hör till ovanligheten att jag tar åt mig avloppsjobb eftersom min maskin oftast är för liten.
Men här grävs ledningar till ett minireningsverk samt ny vattenledning mellan brunn och hus

Everhag Entreprenad AB


Telefon: 073-8491200
Mail: info[at]everhag.se